Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà 2018

Mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà 2018

Mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà 2018,Đối tượng bảo hiểm cháy nổ tòa nhà 2018,1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ tòa nhà 2018 là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm,Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm
Mua bảo hiểm hai chiều ô tô 2018

Mua bảo hiểm hai chiều ô tô 2018

Mua bảo hiểm hai chiều ô tô 2018,Phạm vi bảo hiểm hai chiều ô tô 2018,1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1.1 Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật, đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới
mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm,bảo hiểm này sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm: 1. Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền bồi thường cho: 1.1. những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật, ốm đau) 1.2 những thiệt hại bất ngờ về tài sản
mua bảo hiểm hàng hóa trong kho

mua bảo hiểm hàng hóa trong kho

mua bảo hiểm hàng hóa trong kho,hàng hóa để trong kho có thể phát sinh rất nhiều rủi ro làm hư hại như cháy , nổ... mua bảo hiểm hàng hóa trong kho đảm bảo được quyền lợi của chủ tài sản, người quản lý trông coi tài sản khi không may phát sinh rủi ro không lường trước hết được. mua bảo hiểm hàng hóa trong kho nhanh chóng nhất vui lòng liên hệ tư vấn của chúng tôi
bảo hiểm xây dựng công trình 2018

bảo hiểm xây dựng công trình 2018

bảo hiểm xây dựng công trình 2018,Đối tượng bảo hiểm xây dựng công trình 2018 1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác; 2. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng
Bảo hiểm hai chiều ô tô 2018

Bảo hiểm hai chiều ô tô 2018

Bảo hiểm hai chiều ô tô 2018,PJICO nhận bảo hiểm phần tự nguyện theo các điều kiện quy định trong Quy tắc này gồm các loại hình bảo hiểm sau: - Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe. - Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe
Mua bảo hiểm nhà xưởng kho bãi

Mua bảo hiểm nhà xưởng kho bãi

Mua bảo hiểm nhà xưởng kho bãi,Đối tượng bảo hiểm 1. Đối tượng bảo hiểm nhà xưởng kho bãi là toàn bộ tài sản của cơ sở bao gồm: a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị. b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành
mua bảo hiểm cháy nổ công ty

mua bảo hiểm cháy nổ công ty

mua bảo hiểm cháy nổ công ty,Tài sản mua bảo hiểm cháy nổ công ty gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị
Bảo hiểm phòng chống cháy nổ 2018

Bảo hiểm phòng chống cháy nổ 2018

Bảo hiểm phòng chống cháy nổ 2018,Bảo hiểm phòng chống cháy nổ 2018 áp dụng theo nghị định số Số: 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của chính phủ. Theo đó quy định cụ thể về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018
Bảo hiểm công trình cho nhà bên cạnh

Bảo hiểm công trình cho nhà bên cạnh

Bảo hiểm công trình cho nhà bên cạnh,Trong quá trình thi công công trình rủi ro cao nhất có thể xảy ra thường phát sinh cho những nhà lân cận hay còn gọi là thiệt hại người và tài sản bên thứ ba. Trong hợp đồng bảo hiểm công trình cho nhà bên cạnh nhiều trường hợp bị bỏ qua hoặc mua một cách rất lơ là mức bồi thường thấp . bảo hiểm công trình cho nhà bên cạnh là một trong những đối tượng được bảo hiểm công trình xây dựng
mua bảo hiểm cho máy móc công trình

mua bảo hiểm cho máy móc công trình

mua bảo hiểm cho máy móc công trình,Trên cơ sở Người được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cho máy móc công trình /Hợp đồng bảo hiểm kèm theo đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
hướng dẫn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

hướng dẫn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

hướng dẫn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, tư vấn các điều kiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và các lưu ý khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Từ ngày 15/04/2018 bảo hiểm cháy nổ bắt buộc áp dụng theo nghị định 23 của chính phủ về bảo hiểm cháy nổ băt buộc.
Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro năm 2018

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro năm 2018

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro năm 2018,Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro năm 2018 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này), sau khi Người được bảo hiểm trả đợt phí bảo hiểm đầu tiên, nếu tài sản được bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm hoặc bất kỳ bộ phận nào của tài sản đó bị mất mát, phá huỷ hay hư hại do bất kỳ rủi ro được nêu trong GCNBH
mua bảo hiểm nhà xưởng

mua bảo hiểm nhà xưởng

mua bảo hiểm nhà xưởng,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy
Bảo hiểm rủi ro tài sản

Bảo hiểm rủi ro tài sản

Bảo hiểm rủi ro tài sản,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm rủi ro tài sản giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát
bảo hiểm cháy nổ cửa hàng gas khí đốt

bảo hiểm cháy nổ cửa hàng gas khí đốt

bảo hiểm cháy nổ cửa hàng gas khí đốt,Đối tượng bảo hiểm cháy nổ cửa hàng gas khí đốt 1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ cửa hàng gas khí đốt là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm
Bảo hiểm cháy nổ tại công trường

Bảo hiểm cháy nổ tại công trường

Bảo hiểm cháy nổ tại công trường,Bảo hiểm cháy nổ tại công trường là loại hình bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và trách nhiệm với bên thứ ba hoặc bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt và trách nhiệm với bên thứ ba. Bảo hiểm cháy nổ tại công trường sẽ bảo hiểm cho các đối tượng được bảo hiểm . bồi thường cho những thiệt hại vật chất xảy ra ngẫu nhiên không lường trước được
Mua bảo hiểm tòa nhà 2018

Mua bảo hiểm tòa nhà 2018

Mua bảo hiểm tòa nhà 2018,Đối tượng bảo hiểm tòa nhà 2018 1. Đối tượng bảo hiểm tòa nhà 2018 là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị. b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm
Bảo hiểm vật chất ô tô 2018

Bảo hiểm vật chất ô tô 2018

Bảo hiểm vật chất ô tô 2018,Phạm vi bảo hiểm vật chất ô tô 2018,1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1.1 Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật, đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới
Mua bảo hiểm công trình 2018

Mua bảo hiểm công trình 2018

Mua bảo hiểm công trình 2018,Bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm, Người được bảo hiểm
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138