Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro năm 2018

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro năm 2018

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro năm 2018,Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro năm 2018 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này), sau khi Người được bảo hiểm trả đợt phí bảo hiểm đầu tiên, nếu tài sản được bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm hoặc bất kỳ bộ phận nào của tài sản đó bị mất mát, phá huỷ hay hư hại do bất kỳ rủi ro được nêu trong GCNBH
mua bảo hiểm nhà xưởng

mua bảo hiểm nhà xưởng

mua bảo hiểm nhà xưởng,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy
Bảo hiểm rủi ro tài sản

Bảo hiểm rủi ro tài sản

Bảo hiểm rủi ro tài sản,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm rủi ro tài sản giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát
bảo hiểm cháy nổ cửa hàng gas khí đốt

bảo hiểm cháy nổ cửa hàng gas khí đốt

bảo hiểm cháy nổ cửa hàng gas khí đốt,Đối tượng bảo hiểm cháy nổ cửa hàng gas khí đốt 1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ cửa hàng gas khí đốt là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm
Bảo hiểm cháy nổ tại công trường

Bảo hiểm cháy nổ tại công trường

Bảo hiểm cháy nổ tại công trường,Bảo hiểm cháy nổ tại công trường là loại hình bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và trách nhiệm với bên thứ ba hoặc bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt và trách nhiệm với bên thứ ba. Bảo hiểm cháy nổ tại công trường sẽ bảo hiểm cho các đối tượng được bảo hiểm . bồi thường cho những thiệt hại vật chất xảy ra ngẫu nhiên không lường trước được
Mua bảo hiểm tòa nhà 2018

Mua bảo hiểm tòa nhà 2018

Mua bảo hiểm tòa nhà 2018,Đối tượng bảo hiểm tòa nhà 2018 1. Đối tượng bảo hiểm tòa nhà 2018 là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị. b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm
Bảo hiểm vật chất ô tô 2018

Bảo hiểm vật chất ô tô 2018

Bảo hiểm vật chất ô tô 2018,Phạm vi bảo hiểm vật chất ô tô 2018,1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1.1 Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật, đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới
Mua bảo hiểm công trình 2018

Mua bảo hiểm công trình 2018

Mua bảo hiểm công trình 2018,Bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm, Người được bảo hiểm
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán cà phê

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán cà phê

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán cà phê,1. Doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán cà phê là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. 2. Bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán cà phê là cơ quan
Mua bảo hiểm công trình xây dựng 2018 ở đâu

Mua bảo hiểm công trình xây dựng 2018 ở đâu

Mua bảo hiểm công trình xây dựng 2018 ở đâu,Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng 2018 này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm
bệnh viện có phải mua bảo hiểm cháy nổ không

bệnh viện có phải mua bảo hiểm cháy nổ không

bệnh viện có phải mua bảo hiểm cháy nổ không,câu trả lời là có . theo danh mục cơ sở có nguy cơ về cháy nổ bệnh viện ở mục số 2 và phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của nghị định này. Mục 02 bao gồm Bệnh viện, nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác
Quy định trường học phải mua bảo hiểm cháy nổ

Quy định trường học phải mua bảo hiểm cháy nổ

Quy định trường học phải mua bảo hiểm cháy nổ,Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục; nhà trẻ, trường mẫu giáo đều phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo nghị định 23/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/02/2018
Bảo hiểm tài sản trường mầm non

Bảo hiểm tài sản trường mầm non

Bảo hiểm tài sản trường mầm non,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tài sản trường mầm non giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách
mua bảo hiểm nhà tư nhân 2018

mua bảo hiểm nhà tư nhân 2018

mua bảo hiểm nhà tư nhân 2018,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm nhà tư nhân 2018 những tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm. PJICO có thể lựa chọn phương án sửa chữa, khôi phục hoặc thay thế bất kỳ tài sản bị tổn thất, thiệt hại hoặc bồi thường bằng tiền cho giá trị tổn thất hoặc thiệt hại
bảo hiểm lắp đặt công trình 2018

bảo hiểm lắp đặt công trình 2018

bảo hiểm lắp đặt công trình 2018,Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm
bảo hiểm cháy nổ trường mầm non

bảo hiểm cháy nổ trường mầm non

bảo hiểm cháy nổ trường mầm non,Bên mua bảo hiểm cháy nổ trường mầm non và doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ trường mầm non triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định 23
bảo hiểm lắp đặt là gì

bảo hiểm lắp đặt là gì

bảo hiểm lắp đặt là gì,bảo hiểm lắp đặt là loại hình bảo hiểm cho mọi rủi ro trong quá trình lắp đặt nói chung, lắp đặt ở đây có thể là lắp đặt hệ thống máy móc trong các nhà máy, xí nghiệp, lắp đặt trang trí nội thất trong các tòa nhà, nhà chung cư, nhà văn phòng, lắp đặt khác
bảo hiểm xây dựng là gì

bảo hiểm xây dựng là gì

bảo hiểm xây dựng là gì,bảo hiểm xây dựng là loại bảo hiểm mà chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua cho thiệt hại vật chất công trình và bên thứ ba khi thực hiện xây dựng theo quy định của pháp luật. cụ thể bảo hiểm xây dựng sẽ bảo hiểm cho những đối tượng bảo hiểm cụ thể như sau
Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là gì

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là gì

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là gì,Trên cơ sở người được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm đã điền và gửi cho Công ty cổ phần Nhà bảo hiểm (sau đây gọi tắt là “Nhà bảo hiểm”) Bản câu hỏi yêu cầu bảo hiểm (Bản câu hỏi này cùng với các bản kê khai khác của người được bảo hiểm
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là gì

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là gì

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là gì,những tổn thất bất ngờ về tài sản, phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục "Mô tả rủi ro" ghi trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm;
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138